Bavarska kolenica

1,500 RSD

sveža svinjska kolenica marinirana u slanom rastvoru, a nakon toga pečena do hrskavosti