Pačiji batak

1,100 RSD

pačiji batak kuvan „su vide“ metodom, zapečen pre seviranja

Očisti